Jogszabályok, letölthető dokumentumok
 

Az alább felsorolt, a közúti járművezető képzés során alkalmazandó jogszabályokat megtekintheti a  Nemzeti Jogszabálytár  http://www.njt.hu/  honlapon.


Alkalmazandó jogszabályok

A közúti közlekedés életünk szerves részét képezi. Járművezetőként, utasként vagy gyalogosként nap, mint nap részesei vagyunk, élvezzük előnyeit, vagy éppen elszenvedjük hátrányait. Ugyanakkor a közlekedés – koncentrációja és a motorizáció magas foka miatt – „veszélyes üzem” is, amely minden résztvevőjére nézve kockázatot is jelent. Ezért természetes, hogy mind a közlekedés szabályait, mind pedig a közlekedés résztvevőinek (elsősorban a járművezetők) képzésének és vizsgáztatásának tartalmát és rendjét jogszabályok határozzák meg. A paragrafusok erdejében való eligazodás megkönnyítésére honlapunkon összefoglaljuk az említett két nagy területet szabályozó, valamint a közúti járművekkel kapcsolatos legfontosabb jogszabályokat, melyeknek teljes szövege címükre kattintva elérhetővé válik. KRESZ változások menüpontunkban pedig – közérthető formában is – tájékoztatást adunk a közlekedés szabályainak legutóbbi változásairól. 

A közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályok


A közúti járművekre vonatkozó jogszabályok


A közúti járművezetők és közlekedési szakemberek képzésére és vizsgáztatására vonatkozó jogszabályok


 GDPR

az Európai Parlament és a Tanács (EU)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”);
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: „GKM Rendelet”);
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ-MHBT.pdf

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK-MHBT.pdf

PANASZÜGYINTÉZÉS-MHBT.pdf